Algemeen

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de FHI Algemene Leveringsvoorwaarden 2014, uitgegeven door FHI, federatie van technologiebranches, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 40507574. Deze voorwaarden zijn eerder aan u toegezonden of als bijlage bij dit bericht gevoegd. Indien u deze niet heeft ontvangen, verzoeken wij u dat per omgaande aan ons te laten weten zodat wij alsnog een exemplaar kunnen toesturen.

Download hier de FHI Algemene leveringsvoorwaarden 2014.

Prijzen

Alle prijzen zijn in € (euro), exclusief btw. De prijzen zijn vrijblijvend en kunnen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving worden gewijzigd. Afwijkende prijsafspraken worden contractueel vastgelegd.

Reclamaties

Klachten over de bestelling of over de levering van de zending dienen uiterlijk twee weken na orderdatum bij MediLime B.V. binnen te zijn.

Aansprakelijkheid

MediLime B.V. kan niet worden vervolgd voor eender welk verkeerd gebruik en/of schade, verlies en/of onkosten welke rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit het gebruik van onze producten.